Land advokater

SØGER DU EN ADVOKAT MED ERFARING, ENGAGEMENT OG ENTUSIASME?

Med gode resulter fra mange års virke overalt i Danmark og i mange af verdens brændpunkter?

En advokat, der har prøvet det hele og ser sammenhænge og muligheder i alle sager? 

Så er Land advokater noget for dig.

Og husk: Det koster ikke noget at spørge

  • Første henvendelse er gratis

  • Nogle gange vil det offentlige betale advokathjælp og ofte kan du få hjælp fra din forsikring

  • Land Advokater er altid hurtige og effektive

  • Vore priser er rimelige, når du selv skal betale

Familieret

Familielivet har udviklet sig de sidste mange år, og der er mange måder at indrette sit familieliv på. Mange spørgsmål opstår.

strafferet

Et grundlæggende princip i strafferetten er, at den rimeligt begrundede tvivl skal komme tiltalte til gode. Sammen finder vi de momenter i din sag, der viser den rimelige begrundede tvivl.

selskabsret

Vi opretter selskaber for danske og udenlandske klienter, ofte i samråd med revisorer. Erhvervsretten er vigtig – og også de kontrakter, der forpligter jer over for hinanden er vigtige.

Leveret af